Lưu Ý : Quý khách nên để SĐT phần Nội dung thanh toán để tiện cho việc Hỗ Trợ